Оштината преку оперативата на  „Мулти градба“ од Кавадарци реализира  нов  комунален проект.
Се работи за  улицата „Февруарски поход“ каде е изграден потпорен ѕид од бетонски цигли со намена за стабилизација на земјиштето и проширување на јавно прометната површина од улицата и просторот над ѕидот за влез во куќите.
Проектот се рализира на барање на граѓаните, а со неговата реализација општината реши уште еден проблем кој се провлекува низа години.

 65037791_2441867286037318_7746836123862695936_n.jpg

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА