Во Библиотеката Феткин од денеска се одржуваат   “Библио  бум  -друштвени игри , кои како услуги ги нуди  на сите заинетреирани од 7 до 70 години.Проектот е спонзириран од Американската амбасада. Со „Борд игрите“, младите се одделуваат од интернетот,  многу се  занимливи  и како друштвени игри се интересни за сите возрасни. Помагаат за реазвивање на социјалните вештини, влијаат на натпреварувачкиот дух, и нудат ново искуство.

 23454322222222222222222222222222222222.jpg

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА