Се известуваат граѓаните  на Општина Кавадарци дека рокот за отстранување на лимените гаражи во новиот центар е изминат. Денес службите започнуваат со присилно отварање на гаражите а истите и ќе бидат отстранети доколку сопствениците на постапат по дадените насоки.
Трошоците околу отстранувањето ќе си ги сносат сопствениците.
Воедно службите на Општина Кавадарци не одговараат доколку настане некоја штета при интервенирањето.

 

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА