Панорама на Кавадарци од 1924 година, во преден план се куќите во Рекинското маало, а прва од десната страна е новоизградената куќа на пратеникот Глигор Анастасов, а под неа куќата на семејството Пончеви. Кавадарци во овој период има околу 5.500 жители.

Петре Камчевски

 Денеска Кавадарци -  има 37189 жители.

Територија на Општина Кавадарци изнесува 391 км.

На оваа подрачје се откриени и белези од населби во античкиот период и средниот век.

Денеска Кавадарци на посетителите им нуди необично и богато доживување. Наследството од минатото,од антиката до поново време.

Големината на овој народ не е во неговата бројност, туку во добрината и гостопримството.

 

 

 

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА