На седницата се расправше по 15 точки на дневиот ред.Сите беа усвоени.Исто така советниците по координациата, беа едногласни во заклучокот , на предлог за точка на ова седница на советникот Зоран Јованчев , да се формира Комисија со која ке координира градоначалникот Митко Јанчев  кој со координаторите на  СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ , ке контактира  со Владините инстиутуции и Винариите и Здруженијата на лозари, со цел да се добијат благовремени информации за цените и количината  и за   начинот на откуп на грозје  ова сезона.

 

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА