На барање на жителите од улицата „Владимир Назор“ Општина Кавадарци реализира проект за изградба на потпорен ѕид, формирање на пристапен дел од улицата, како и изградба на решетка за зафаќање на атмосферските води.

Со реализацијата на овој комунален проект жителите на овој дел од населбата „Голи оток“ ќе добиjат стабилизирано земјиште, нов урбанизиран пристап, и пред се заштита од евентуални поплави кои во минатото им нанесувале сериозни оштетувања и проблеми.

 67743373_2470728416484538_5109275232552615936_n.jpg

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА