Ова фотографија која ја позајмивме  од ФБ профилот на Петре Камчевски, чии автор е правникот,новинар,снимател и фотограф-хронилар на Кавадарци -Бранко Ивановски од 1978 година  зборува многу: Спортската сала Јасмин сеуште не е изградена,во фаза на изградба се зградите лево од влезниот регионален пат во населбтаа „Бели камења„ и редовите за предавање грозје во  тогашен Агрокомбинат “Тиквеш„ се големи, на секоја вага посебен ред.Во далечина во сегашната Индустриска зона  не се гледа ниту еден од сегашните објекти(фаброки), едноставно ги немаше.Тогаш   влезниот дел од Росоман  беше обичен макадамски пат.Поинакво време од ова, нели...

 

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА