На 23 јанури 2012 година во Кавадарци почина Илија Каровски една од најзначајните личности во афирмирањето на културното живеење на Кавадарци од ослободувањето на Кавадарци па се до неговата смрт.

НА ДЕНЕШЕН ДЕН 28 ноември 1911 година во Кавадарци е роден Славчо Темков еден од сновоположниците и двигателите на културното и спортското живеење во Кавадарци во периодот помеѓу двете светски војни.

Судењето било во зградата на Тутуновиот монопол во Кавадарци, а неговата егзекуција беше извршена од страна на народот од овој крај кај денешниот плац на “Градба промет“.

На 30 октомври 1960 гodina  во Софија почина Иванче Минчев еден од основачите на ВМРО во Кавадарци.

На 17 јануари 1934 година во село Ваташа е роден Никола Баснарков, ликовен педагог и сликар. За време на својот живот реализирал десетина самостајни и четири групни ликовни изложби. Баснарков е еден од највпечатливите македонски акварелисти поради што ликовниот критичар Владо Величковски ќе запише: “Баснарков е еден од најпопуларните акварелисти кој во своите слики прикажува рафинирано чувство за акварелски валер.“

Никола Баснарков почина во Кавадарци во 1987 година.

П.Камчевски

На 30 Октомври 1943 година на планината Кајмакчалан во грчките бази и логори на ЕЛАС е формиран Врориот баталјон на Третата оперативна зона, баталјонот е наречен и Тиквешки баталјон, бидејќи најголемиот дел од борците бил од Тиквешијата. Во неговиот состав влегле борци од баталјонот “Страшо Пинџур“ од 113 борци и дел од италијанската чета “Гарибалди“ со 28 италијански доброволци. Штабот на баталјонот го соќинувале: Тихомир Милошевски-командант, Пандил Николовски-заменик командант, Коле Тоторовски-полит. комесар и Киро Спанџов-зам. полит. комесар. Во составот на единицата освен македонци и италијани имало и срби, словенци, бугари и муслимани. Вториот баталјон води успешни борби против бугарската војска кај Витолиште, Полчиште и Клиново, а дејствува и на велешка територија и Мариово. На 20 декември 1943 година Вториот баталјон влегува во состав на Втората македонска бригада.

На 16 јануари 1981 г. излезе првиот број на општинското гласило “Кавадаречки весник“, орган на ССРНМ за Кавадарци.

На 12 Октомври 1943 година во Кавадарци е формиран првиот НО одбор од следните членови.