Донесена е Одлука за утврдување на почеток и завршување на работното време на вработените во општина Росоман. Работното време за вработените во општина Росоман сметано од 05.11.2018 (Понеделник) ќе започнува од 07.30 до 15.30 часот.

Во локалната самоуправа на Општина Росоман во тек е стручна расправа и јавна анкета по изработување на урбанистички план за село Росоман – Општина Росоман. Истата се  спроведува со излагање на урбанистичкиот план во просториите на Општина Росоман.

44930322_2193584590660622_183995716060839936_n.jpg

44787635_2193584680660613_6498461891680010240_n.jpg

44813437_2193584527327295_8474765941605924864_n.jpg

Уличната мрежа е асфалтирана или покриена со бахатон коцки

Изградбата на патот ја финасира Министерството за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Се реализира проекторт на Фондацијата “Тиквешки вински пат„

Деновиве учениците од прво одделение при ООУ "Пере Тошев" - Росоман го посетија градоначалникот на општина Росоман Бранко Јанев . Тие се запознаа со работењето на локалната самоуправа.Јанев  пак ги запозна со работата на градоначалникот советот и локалната самоуправа а одговараше и на прашања на најмладите жители на Росоман.

Во општинската сала за состаноци во Општина росоман ке биде одржана информативна средба.Се покануваат земјоделците,претставници на  стопанства и земјоделски задруги  на ИНФОРМАТИВНА СРЕДБА за Проектот  “Поддршка за развој на земјоделски задруги“ .Состанокот ке се оддржи на 19.09.2018 година (Среда) во општинската сала за состаноци со почетој во 20 часот.

Асфалтирање и изградба на канализација во Општина Росоман

Минтирана  e првата автобуска постројка во Росоман на улица „Гоце Делчев“, а веднаш потоа и втората на улица „Пролетерска“.Тие се веќе во функција.

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА