Општина Росоман започна со изградбата од Програмата за уредување и изградба на улицина територијата на општина Росоман.

Општина Росоман ги известува жителите дека на 7.и 8.08.2018 година ќе се изврши тератстичка дезинсекција за уништување на возрасни форми на комарци и останатите малестанти на територијата на општина Росоман. Општина Росоман апелира до пчеларите навреме да превземат мерки за заштита на пчелите.Прскњето ке биде изведено во попладневните часови.

Подобрување на комуналната инфраструктура преку финализирање на каналот за отпадни води во општина Росоман

ЈАВЕН ОГЛАС – до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа

Средствата ке се искористат за подобрување на патна мрежа :изградба на патен правец од село Мрзен Ораовец до сeло Камен Дол  – во износ од 2. 000 000 денари, и техничка документација за изградба на улици во Росоман.

Општина Росоман посветена на актуелните прашања од истерес  на  граѓаните

Се објавува  давање под закуп на деловен простор по пат на електронско јавно наддавање

Како што е најавено, по стартот на градежните активност во Општина Росоман,работите добиваат на динамика.Во село Трестеник конкретно за кратко време изградена е една улица...

По завршувањето на законската тендерска  постапка ,Општинa Росоман-Локална самоуправа, деновиве ке  сапочне со реализира  на неколку објекти од комунална инфраструктура во Општината .Интервју со градоначалникот Бранко Јанев.

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА