МиКомерц
МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(470x90)

Опфатено отстранување на оштетениот асфалт, изградба на атмосферска канализација, тампонирање, вградување на ивичњаци и асфалтирање

Во општина Демир Капија во тек се градежните работи за реконструкција на улица Радњанска. Со реконструкцијата е опфатено отстранување на оштетениот асфалт, изградба на атмосферска канализација, тампонирање, вградување на ивичњаци и асфалтирање со ширина од 5,5 метри и должина од 924 метри.Градежните работи ги изведува фирмата Жикол од Струмица, а средствата се обезбедени од буџетот на општина Демир Капија.Паралелно со реконструкцијата ЈКП„ Бошава“ од Демир Капија врши приклучоци на новата водоводна мрежа се со цел за поквалитетно снабдување на населението со вода за пиење. Покрај овие зафати извршено е и пробивање на крак на улица „Радњанска“ во должина од 80 метри и ширина 5,5 метри.Со изградбата на овој крак ќе се изврши поврзување со улица „Првомајска“ и ќе се обезбеди побрз пристап до центарот на градот.