МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

Советот на општина Демир Капија ја одржа првата конститутивна седница на која беа разгледани и усвоени три точки од дневниот ред. Седницата ја отвори Ивана Лазова поранешен претседател на советот на Општина Демир Капија.По разгледувањето на првата точка од дневниот ред беше донесено Решение на кое беше избран претседател и четири членови на комисијата за верификација, мандатни прашања, избори и именувања.За претседател беше избран Андон Крстевски, а за членови на комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања беа избрани: Зоран Стојанов, Елизабета Петрова, Ефкан Усинов и Панче Лазаров. Потоа се премина на втората точка од дневниот ред на која беше извршена верификација на мандатите на членовите на советот на општина Демир Капија избрани на локални избори 2021, одржани на 17.10.2021 година. Согласно извештајот на комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања се верифицираа мандатите на членовите на совет на општина Демир Капија и тоа: 1.ИВАНА ЛАЗОВА од коалицијата “Најдоброто за мојата општина“ предводена од СДСМ; 2.АЛЕКСАНДАР ГАЛАПЧЕВ од коалицијата “Обнова на Македонија“ предводена од ВМРО-ДПМНЕ; 3.ТРАЈЧЕ НИКОЛОВСКИ од коалицијата “Најдоброто за мојата општина“ предводена од СДСМ; 4.ЗОРАН СТОЈАНОВ од коалицијата “Обнова на Македонија“ предводена од ВМРО-ДПМНЕ; 5.ЕЛИЗАБЕТА ПЕТРОВА од коалицијата “Најдоброто за мојата општина“ предводена од СДСМ; 6.МИЛИЦА НАЦЕВА од коалицијата “Обнова на Македонија“ предводена од ВМРО-ДПМНЕ; 7.ЕФКАН УСИНОВ од коалицијата “Најдоброто за мојата општина“ предводена од СДСМ; 8.ПАНЧЕ ЛАЗАРОВ од коалицијата “Обнова на Македонија“ предводена од ВМРО-ДПМНЕ 9.АНДОН КРСТЕВСКИ од група избирачи “Андон Крстевски“ Од страна на советниците беше дадена и потпишана свечена изјава и потпишана изјава за давање согласност за обработка на лични податоци. Третата точка од дневниот ред се однесуваше на избор за претседател на советот на општина Демир Капија. По дадените предлози едногласно за претседател на советот беше избран Андон Крстевски од група избирачи “Андон Крстевски“.