МиКомерц
МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(470x90)

Граѓаните на ова Општина на 21 Декември, со одржување на третата форумска сесија од Самостојниот Буџетски Форум го креираа Буџетот за 2017 година.

Третата форумска сесија се одржа во просториите на Фондација ЦЕНЕТ и на неа присуствуваа 70-тина граѓани од општина Демир Капија.

На оваа форумска сесија беа презентирани сите предлози од претходните сесии, дадени од граѓаните. На сесијата граѓаните преку презентации се информираа за целокупниот форумски процес од три сесии, на кои што учествуваа 220 граѓани. Граѓаните предлозите ги предложуваа работејќи во осум работни маси, именувани според буџетските програми. Групите на граѓани во работните маси дадоа и разгледуваа 39 предлози во 8 буџетски програми. Од овие предлози беше создадена листата за приоретизација на проекти.

Граѓаните преку гласање дадоа приоритет за реализација на 21 предлог проект во 8 буџетски програми. Од страна на граѓаните беше предадена до градоначалникот и листата со препораки за 14 проекти кои што би се реализирале во иднина.