Промената на часовнико треба да се случи сабота спрема недела ( 25/26 март)

Часовниците в недела, на 26 март, ќе се поместат за еден час нанапред од 2:00 на 3.00 часот, со што започнува летното сметање на времето.Преминот од зимско на летното сметање на времето,велат, не влијае многу врз луѓето, наспроти противниците на ова промена на часовникот.Во Европа промената на времето е востановена во 1916 година со основна цел заштеда на електрична енергија, но и поголемо искористување на дневната светлина. Подоцна, тој принцип се пренел и во САД, Канада и во повеќе земји во Азија.