Првиот автобус во Кавадарци

Тој возел на релација Кавадарци - Скопје. Возач на овој автобусот е Ѓоре Грозданов (седи на браникот на автобусот) а горе е носачот на багажот Петруш Заев, или познат кај кавадарчани како Петруш Мајмунот.

Колку се изменија времињата!???

Фототека на Музеј Галерија

Избор Петре Камчевски