Изградба на улица 1949 година

Се работи за стара фотографија од 1949 година, само 4 години по завршувањето на Втората светска војна.Хроничарот со фотографски апарат ја овековечил изградба на улицата што од хотелот “Југославија“ води према кафаната “Ќошка“ на Дано Белевски.