МиКомерц
МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(470x90)

На дневен ред Извршувањето на буџетот ,Програмата за Тиквешкиот Гроздобер 2017 кој ке се одржи на 7,8 ,9 и 10 септември и други материјали.

На седницата ке се расправа за Кварталниот извештај за извршување на Буџетот за 2017,Одлуката за измена на Буџетот,утврдувањето на потребата од донесување на нова планска документација за објекти надвор од планскиот опфат,и утврдување на потребата за нова планска документација за усогласување на наемната на бесправно изградени објекти со намените на земјиштето,предлог одлука за реконструкција и одржување на објектите од Под-Проектот „Интегрирана програма за развој на туризмот во Општина Кавдараци“.Последната точка е посветена на Предлог-Програмата за годиншниот Тиквешки Гроздобер кој организаторот Темов-ФШТ ДОО Скопје го организира на 7,8,9, и 10 септември.