Пеесетите а особено шеесетите години во Кавадрци е забележана интензивна изградба на општествени и приватни стамбени објекти.На ова фотографија од 1959 година е прикажана тековната изградба на зфрадите од левата страна на улицата „7 Сепември“ кои и денес постојат.