Желба на Бранко е лозарите да го продаваат своето грозје по европски цени

Жолт „Афус-али“ на одар,ретка глетка на тиквешките лозја, барем во последните 20-сетина години колку одарот не се практикува на лозовите површини во Тиквешијата.На сметка на „Афус-алито“ дојдоа некои нови сорти( „Викторија„,„Блек меџик“,„Мишел палиер“ и други), кои заради одредени карактеристиките ги „истиснаа“ традиционалните автохтони сорти.

Бранко Трајковски произведува убаво грозје.„Афус алито„ му роди добро годинава а тоа можевме и ние да го забележиме со нашата камера.Тој ,како и многу лозари има желба грозјето да се плаќа по европски откупни цени.Има и други размислувања како да им се помогне на лозарите