„На Советничката листа на ВМРО-ДПМНЕ личности од сите свери на општеството во Кавадарци.Некои од советниците се луѓе докажани пред кавадарчани со нивниот придонес за градот, а некои се млади кадри кои со своите свежи идеи треба да придонесат за подобар живот на младите во Кавадарци„-ВРМО-ДПМНЕ Кавадарци

• М-р Горица Пеливанова Вилхелм, Магистер по менаџмент на човечки ресурси, Претседател на Советот на Кавадарци и Претседател на ОК ВМРО-ДПМНЕ Кавадарци, докажан борец за здрава животна средина и борец за родовата застапеност на жените во Македонија.

• Д-р Никола Трендафилов, Доктор на Медицина, магистер по здравствен и фармацевтски менаџмент.

• Зоранчо Јованчев, Дипломиран економист.

• Анита Гинова Каракутова, Дипломиран менаџер по царина и шпедиција и Претседател на Унија на жени на ВМРО-ДПМНЕ.

• Драганчо Николов, Дипломиран земјоделски инженер

• Д-р Тони Нешковски, Доктор на медицина и Претседател на Унија на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ

• Блаже Тасев, Коалиционен партнер од социјалистичка партија, инженер по електротехника.

• Душица Крстиќ, Дипломиран професор, воспитувач во градинката „Рада Поцева“

• Весна Ѓорѓиева, Дипломиран правник.

• Љупчо Митрев, Правен техничар

• Ристо Анџушев, Претставник на пензионерите

• Трајанка Атанасова, Дипломиран правник, директор на библиотека „Феткин“

• Марија Попова Шандарова, Дипломиран дефектолог

• Васко Керов, Дипломиран земјоделски инженер

• Невенка Поп Ангелова, Дипломиран математичар и информатичар, директор на гимназијата „Добри Даскалов“

• Томе Крстевски, Дипломиран етнолог

• Ристаки Чадамов, Дипломиран правник

• Роза Гркова, Локална самоуправа

• М-р Душанка Петкова, Магистер по казнено право