Фотографија за век-и векови

Kавадаречките занаетчии фотографирани пред дуќанот на казанџијата Перо Божинов-Бунгурот, кој се наоѓаше на старата локација на Градскиот пазар под Собранието на општина Кавадарцџи 1956 година...Да се памети за навек.