Апаротот го обезбедија неколку граѓаниски иницијативи и хуманитарни граѓани а неговата вредност е 58.000 денари, и ке им го олесни секојдневјето

Електрична кран дигалка доби семејството Иванови од Неготино. Тоа е четиричлено семејство кое се соочува со големи предизвици за нивото секојдневие бидејќи нивните две деца Драгица и Стефан се со посебни потреби и боледуваат од церебрална парализа. Оваа кран диглака ќе им го ослсни нивното секојдневно движење и поместување од една во друга соба низ домот. Апаратот е донација на Ристе Стефанов кој неодамна ја доби 7ката на лото, освен тој во оваа донација учествуваат и неколку граѓански иницјативи, хуманитарни луѓе и фирмата која ги увезува ваквите апарати во Македонија.

Среќни за ваквиот апарат се секако децата, а најмногу нивните родители кои мака мачеле секое утре да ги преместат децата од собаата каде што спијат во друга просторија. Овој кран ќе им го ослени движењето. Мајката Светлана Иванова вели дека со помош на дигалката одсега тие ќе спијат колку што сакаат и потоа таа без никакви потешкотии ќе ги премести таму кадешто е потребно.

Иванова се надева дека новата општинска власт ќе има слух и ќе излезе во претсрет на потребите на ваквите семејства.