Kaвадаречките занаетчии со семејствата Многу ретка фотографија на кавадаречките занаетчии со сопругите и децата пред дуќаните на Мешковци и Шошевци.Дуќанитре се наоѓаа на источната страна од чаршијата. Фотографијата е од 1942 година од времето на Втората светска војна.