Изложба на вредни уметнички дела сопственост на Музеј галеријата-Кавадарци на познати македонски сликари и скулптори

Денеска во Кавадрци на Денот на музеите, беше отвореба ретроспективна изложба на слики, резби и склиптури на уметници од Кавадарци и реномирани уметници од државата кои гостувале во Кавадарци.Дел од своето творештво трие оставиле во трајна сопственост на Музејот во Кавадарци.Од бигатото депо, Музејот како институција на кавадарчани им понуди импозантна збирка на уникатни дела од :Шемов, Мазев,Чемерски, Галапчев, Баснарков, Јусифови,Темкова, Белогаски,Соколов и други уметници.На изложбата говореше в.д.директорката Весна Ѓорѓиева.

20180517_125341.jpg

20180517_125142.jpg

20180517_125117.jpg

20180517_125341.jpg

20180517_123656.jpg

123005000.jpg