Советниците гласа едногласно и за двете точки од денешниот дневен ред.

На вонредна седница, трета по ред,советниците ги донесоа одлуките за отпочнувае со работа и вршење на дејноста на ЈОУДГ„Рада Поцева“ за ставање во функција на новиот објект „Буба Мара„, како и нејзино користење, одржување и управување од страна на кавадаречката јавна установс.Според наши извори , најверојатно градинката практично ке биде пуштена во работа идниот понеделник 28 мај.

Советниците гласа едногласно и за двете точки од денешниот дневен ред.

dvor-gradinka-kavadarci.jpg

20180521_121259.jpg

20180521_121419.jpg

20180521_121353.jpg