Во претријатието за нови машини ,опрема и возила ова година ке се вложат околу 350 илјади евра

Планот се остварува.Јавното претпријатие Комуналец со Градоначалникот Митко Јанчев и Локалната самоуправа со остваруваат планирањето; да се намалат трошоците на услугите и изведбените работи, на тој начин што наместо трети лица (фирми) градежните работи сами ќе ги вршат.На тој начин ке се заштетат и време и пари.

Годинава е договорено да се вложат 350 илјади евра за набавка на возила и градежни машини. Денеска беше промовиран новиот скип-ровокопач со кој можат да изведуваат неколку операции во градежништвото.

Возилото пред јавноста го промовираа: Митко Јанчев-градоначалник и Ѓорѓи Поп -Ицов- директор на ЈП Комуналец.