ОБНОВЕНА УРБАНАТА ОПРЕМА ВО ГРАДСКИОТ ПАРК

Општината Кавадарци и ЈП „Комуналец“ спроведоа акција за обновување на урбаната опрема во Градскиот парк „Љупчо Шкартов“.

Со проектот беа опфатени сите оштетени клупи и канти за смет кој се наоѓаат по патеките во паркот.

Целосно се обновени дрвените делови на клупите, кои сега се ставени во функција на граѓаните за одмор и рекреација.

22222222222.jpg