Тиквешки гроздобер во 1970 година.

Покрај атрактивните карневалски поставки, една од можностите на Tиквешкиот Гроздобер 1970 година беше посетителите да имаат можност да си купат ефтино грозје вино и ракија. Така низ градот имаше неколку трактори со бело и црно грозје, како и неколку цистерни од кои се продаваше вино и ракија.