Прием на градоначалникот Митко Јанчев на претставници на Карневалската организација и делегации на градови со кои Кавадарци е збратимен или има соработка и пријателски односи.