МиКомерц
МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(470x90)

Во врска со состојбата на помалите улици и нивната проодност за сообраќај по снежните врнежи а особено затоа што истите подмрзнуваат во вечерните и утринските часови, од Зимската служба ,која ова година го има во надлежност зимското оджување на улиците и патиштата во општината, ни беше одговорено ,дека нема никаков проблем за интеревенција бидејќи располагаат и со ризла и механизација но истата ќе дејствува врз основа на налози и укажувања на соодветните комунални и сообраќајни инспектори во Локалната самаоуправа.

Ова од причина што дел од граѓаните имаат потреба нивните улици да се интервенира и да бидат почесто посолувани со сол и песок, бидејќи по истите многу тешко и,ли воопшти не може да се изведува сообраќај.Ова е особено прусутнни на угорниците и стрмните улици,во Ваташа и Кавадарци, од каде имаме реакција од граѓаните.

Оттаму пријавите граѓаните да ги пријавуваат до инспекциските служби во Локалнагта самоуправа или кај својот Општинар.