Дуќаните на Коцо Галев, Мирче Кожарот, Мешковци, Хаџи Василеви на Блажо Јосифов кои се наоѓаа на источната страна на чаршијата се срушени во 1965 година и на нивно место е направен хотел “Балкан“, кој е пуштен во работа во 1968 година.

Петре Камчевски