Соопштение на Општина Кавадарци:

„На ден 15.04.2019 година ќе се започне со реконструкција на Северен булевар. Во рок од 30 до 40 дена, додека трае реконструкцијата, ќе биде забрането движењето на тешки товарни возила по Северен булевар а со тоа се забранува и влез во внатрешноста на градот. За останатите возила ќе има посебен режим на движење според вертикална сообраќајна сигнализација.

Со почит, Кабинет на Градоначалник“