Советничката група на ВМРО-ДПМНЕ Кавадарци- до нашата редакција достави документ за поднесена иницијатива , доставена до претседателот на Советот на Општина Кавадарци Ристо Сакалиев, за поставување точка на дневен ред за седницата во месец јули 2019 година со која предлагаа измени во Одлуката со која на последната седница се изврши корекција на висоната на изност за изниосна смет.

Тие предлагаат измената во цитираната Одлука да гласи-„Во член 1-в, во табеларниот дел-износ на смет-за физички лица износот од 2.0 денари/ м2 СЕ ЗАМЕНУВА во износ од 1.1 ден/ м2.

image-0-02-04-4a2ab14e6f415cf1647669ec9f7f5867ebb967c48e651b66c151c47ac4e24331-V.jpg