На фотографијата се музичари од Кавадарци,во 70-сетите години на минатиот век.Некој од нив се покојни а дел сеуште се бават со музика.