Започнаа градежните работи за изградба на улицата „Киро Каракулев“. Оперативата на ангажираната фирма „Павер трејд“ работи на вадење на гранитната коцка, како и на проширување и формирање на профилот на пробиената траса.Според проектот на Општина Кавадарци, изработен врз основа на барањата на жителите од оваа улица, изведувачот на работите во наредната фаза ќе постави, тампон и нови рабници, по што во крајната фаза ,новата улица ќе се поплочи со бехатон коцки.На оваа локација општината претходно отстрани стара куќа подложна на паѓање, со што се прошири коловозната лента на улицата „Страшо Пинџур“ кај вториот триаголник, а се отвори и простор за ревитализација на улицата „Киро Каракулев“

67731759_2476408612583185_6202918852670521344_n.jpg

68367090_2476409502583096_2346935658573987840_n.jpg67929060_2476408582583188_8324320431297265664_n.jpg67962881_2476409552583091_5497635796183678976_n.jpg