Регионалниот еко центар „Еко Живот„-Кавадарци во моментов работи на неколку проекти со кој го задржува вниманието на себе и интресот на младите:Се работи за проектите ;-UPCYCLING 4 YOITH , „Помалку гладни-повеќе среќни“ и „Произведи –употреби-рециклирај-Повторно употреби„.Со Роберто Паризов- претседателот на Регионаланиот еко центар “Еко живот„ разговаравме на Саемот на вонучилишни активности кој деновиве се одржа во Кавадарци