Koл центарот за пријавување и инфромации 13-300 и Граѓанскиот центар , вистинско место за помош и информации за граѓаните на Кавадарци. Голем интерес и за приемниот ден на градоначалникот и разни работи во административнте служби.

Денеска одговорните излегоа на Прес конференција при што ги соопштија статистичките податоци.