На изложбата која беше отворена по повод 8 март денот на жената можеа дса се погледат делата на Симона Трпкова и Маријана Иванова кои твират во областа на графичкиот дизајн, при што конкретно мпжеа да се погоедаат дела ствирени ооф уметничките разе на овие две уметнички.

На изложбата говореа директорката Весна Ѓорѓиева и кустос-Биљана Галабова.

88175388_210732136964368_3567096817524932608_n

Kaleidoskop_FACEBOOK_COR(1)