Оперативата на ангажираната фирма „Градба промет“ работи на поставување на целосно нова линија од градската водоводна и канализациона мрежа на локацијата од улицата „Западен булевар“ под градските гробишта.На овој простор Општина Кавадарци го реализира проектот за пробивање на нова траса од улицата во правец север-југ.Овој капитален комунален проект има за цел да го продолжи „Западен булевар“ во правец на Ваташа, и кон стопанските капацитети во подкожувјето.

93777214_2703501666540544_2417530867787235328_n