33 крводарители од Кавадарци се јавија на повикот за дарување на крв на Општинската организација ан Црвен крст Кавадарци.Акцијата беше најавено и се спроведе денеска во Кабинетот за трансфузија на крв во Општа болница со проширена надлежност Кавадарци.ОЖ

Ова вест не би била ништо посебно, ако не се работеше за донирана крв од најхуманите луге,од типит О-позитив, која е една од најретките кај нас во Македојија.

Веста ни ја потдврди и Димитар Каракулев престедател на ОО на Црвен крст Кададарци кој беше воодушевен од одзивот на крводарителите а ни пренесе и позитивен комантар од Републичкиот центар за трансфузиона медицина за големиот број собрани крвни единици со дефизитарната О-позитивна крвна група.

м.д.