120128760_3699550246755734_2954936760370009468_n

ДММ отворени работни позиции:

-Работник во oддел за изработка на табли за монтажаРаботни задачи:

▪ Спроведување едноставни задачи за одржување и поправка на техничка опрема (напр. инсталација на алати, опрема, машини, инструменти)

▪ Поддршка во инсталација и релокација на едноставна електрична опрема (на пр.алати, машини, инструменти) спoред инструкции▪ Отстранување на тешки прекини на машините и опремата

▪ Прилагодување на едноставни машини според спецификацијата на производот

▪ Превоз на таблите за монтажа и товарење и истоварање на таблите за монтажа од иво превозното возило

▪ Вршење поправки, промени и оптимизација на веќе постоечките табли за монтажа Услови:

▪ Завршено средно техничко образование▪ Најмалку 1 година работно искуство во оваа или слична област

▪ Добрo познавањe на MS Offiice (Excel, Power Point)Рок за аплицирање: 30.09.2020

Назив на работната позиција: Работник во монтажа

Доколку сте заинтересирани за оваа работна позиција ве молиме испратете ја вашатаапликација електронски на следната e-mail адреса:applications_macedonia@draexlmaier.com со назнака: Работник во Монтажа