Се е подготврно за Јубилејниот 20-ти фестивал на детската песна ,,Гроздоберче,,.Ке се одржи во салата на Домот на културата

Овој фестивал од пред неколку години е и меѓународен.За годинава се најавува богата продукција . Деновиве е напечатен омотот на новото ЦД и останатиот промотивен материјал кој ке биде поставен на се што е поврзано со „Гроздоберче„.Редок јубилеј за фестивал на детска песна на кој можат да му позавидат и други детски но и фестивали кои се појавиле но таеле кратко. „Гроздоберче“, останува меѓу најмладите-како синоиним на детската песна не само за Тиквешијата туку и за Македонија