Ова е време кога -штотуку е направената зградата на хотел “Балкан“ во 1967 година. Малата сала во приземјето сеуште не е пуштена во функција, а не е изградена ни големата сала на катот, ни приземниот простор каде е денес маркетот на “Тинекс“. Десно е трафиката на “Тутун“, а позади неа куќата на д-р Киро Коцев Брашното.

извор ; П.Памчевски

Трафиката и Плоштадот останаа запаметени ви колективната меморија на таа генерција млади кои тоа време помининуваа или престојуваа на: кино, на корзо, или одеа накај Паркот, на фудбал да го гледат Тиквеш...или...

м.д.