МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

На ова седница на која беа разгледани и усвоени, со големо мнозинствои околу 50-сетина материјали се расправаше за годишната сметкја на буџетот на општината кој за 2020 година изнесувал околу 20 милиони евра и е над 90 насто реализиран, што претставува најуспоешен период од досегашното работење на ова тело .На седницата советниците побараа а градоначалникот им одговааше на бројни дилеми и нејасноисти околу разалични актуелности; За зголемената потреба од згрижување на деца во Градинките во усклови на Пандемија, за работењето и ценовникот на ЈП Паркинг, кое во зоните А,Б и Ц времетрањето на паркирањето , сега е бесплатно секој ден од 22 до 7.00 часот, како и за време на државни празници.Советниците беа критички расположерни околу отчетноста и однесувањето на некои директори на Јавни претпријатија , при што им се обрна внимание да се однесуаат соодветно на обрскиуте кои произлегуваат од професионалноста.На седницата беа разгледани и усвоени околу 20 точки за извештаи за годишни сметки и програми за работа на учлилиштаата и јавните претрпријатија на устаноиви чии основач е Општината.

https://www.youtube.com/watch?v=eCxe2lpun1E&t=1s