ЈП,,Национални шуми,, во соработка со вработените од Општина Кавадарци, ЈП Комуналец и ProCredit Bank Macedonia реализираше пошумување на територијата со која стопанисува ПШС,,Бор,, Кавадарци, под мотото ,,Се грижам, делувам, менувам,, . Пошумувањето се врши со садници од дрвниот вид Cupressus arizonica-аризонски чемпрес контејнерско производство 2+0. Предвидено е да се засадат 2.895 садници. извор : Кабинет на градоначаклник Митко Јанчлев 162120329_2988819091342132_7226952874158223333_n 161816067_2988819018008806_4004589749548506764_n