Денеска се започна со обележување на хоризонтална сообраќајна сигнализација на сите главни сообраќајници во Општина Кавадарци.