Вчера започна со реконструкција на ул."Браќа Џунови", како приоритетна инвестиција на Општина Кавадарци, која ќе се реализира согласно Договорот за заем за финансирање на Проектот за поврзување на локални патишта помеѓу Република Северна Македонија и Меѓународната банка за обнова и развој – Светка Банка, а Општина Кавадарци го доби како грант.Проектот опфаќа реконструкција на ул. “Браќа Џунови“ во должина од 572 метри и ширина од 9 метри. Во наредните фази ќе се реконструираат и ул."Пионерска" и ул."Илинденска".се започна со реконструкција на ул."Браќа Џунови", како приоритетна инвестиција на Општина Кавадарци, која ќе се реализира согласно Договорот за заем за финансирање на Проектот за поврзување на локални патишта помеѓу Република Северна Македонија и Меѓународната банка за обнова и развој – Светка Банка, а Општина Кавадарци го доби како грант. Проектот опфаќа реконструкција на ул. “Браќа Џунови“ во должина од 572 метри и ширина од 9 метри. Во наредните фази ќе се реконструираат и ул."Пионерска" и ул."Илинденска". извор : Кабинет на Градоначалник Митко Јанчев