Се реализира проектот Реконструкција на локален пат од клучка со пат Р21971 до Михајлово.

Овој проект се реализира како Проект за локален развој на туризмот а е финансиран од Влада на РСМ со средства од Светска банка. Вкупната должина на патот е 6230 метри а финансиската вредност е 38 милиони денари.

https://www.facebook.com/MitkoJanchev/videos/341672197565282