Во завршна фаза е изградбата на новата детска градинка во Кавадарци. Се отвора простор за прием и згрижување на 150 деца. Деновиве увид во градежните работи изврши градоначалникот Митко Јанчев...