Лозари истурија грозје пред винарската визба "Тиквеш" незадоволни од условите за откуп. Лозарите кои добиле покани за берба биле изманипулирани. Им било кажано од визбата дека грозјето под 19 шеќерни единици нема да им биде откупено, а потоа дека за истото ќе им се плати 8 ден/кг.... На средба со раководството на визбата беа градоначалникот Јанчев и пратениците Колева и Јованчев.

241690282_532918768003972_8517774581346193520_n 241703973_441742734103779_3418026981450308365_n 241711813_895526874386637_8147450638473454579_n 241711813_895526874386637_8147450638473454579_n